KẾ HOACH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI NĂM HỌC 2015 – 2016

Tháng Chín 2, 2015 8:14 chiều

KẾ HOẠCH KG NĂM 2015 – 2016

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNGTRƯỜNG TH NGUYÊN PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01 /KH-THNP  Nguyên Phúc, ngày 28 tháng 8 năm 2015 

 

KẾ HOẠCH

V/v Khai giảng năm học 2015 – 2016.

 

Căn cứ công văn Số:  Số: 186/CV-GD&ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD&ĐT về việc Khai giảng năm học 2015-2016;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, Trường TH Nguyên Phúc thông báo  kế hoạch khai giảng năm học 2015 – 2016 như sau:

 

 1. Ngày 03/09/2015:

+ GVCN phân công học sinh tổng vệ sinh trong phòng học: lau bàn ghế, quyét màn nhện.

+ GVCN phân công học sinh chăm sóc bồn hoa, tưới cây thường xuyên mà lớp mình phụ trách.

 1. Ngày 04/09/2015: 16h00’ học sinh toàn trường tập trung khai giảng thử. ( TPT, GVCN).
 2. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016
 3. Mục đích yêu cầu:

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới, đồng thời thu hút được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội.

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để Lễ khai giảng diễn ra với nghi lễ trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của học sinh và thầy giáo, cô giáo.

 1. Nội dung Lễ khai giảng gồm phần “Lễ” và phần “Hội” như sau:

–  Phần “Lễ khai giảng”: (dưới 60 phút) với các nghi lễ trang trọng và các bước sau :

 1. Nội dung Lễ Khai giảng năm học gồm phần “Lễ” và phần “Hội”.

Phần “Lễ” chú trọng tổ chức các nghi thức như:

– Đón học sinh đầu cấp;

– Chào cờ, hát Quốc ca;

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

– Đọc thư của Chủ tịch nước;

– Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học (ngắn gọn) và đánh trống khai trường;

– Giáo viên, học sinh phát biểu.

Phần “Hội” tổ chức các hoạt động tập thể (văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian…).

 

Nhằm tạo không khí rộn ràng, vui tươi cho học sinh bước vào năm học mới, tuỳ điều kiện thực tế của từng trường, phối hợp với Đoàn THCS HCM, Đội TNTP HCM tổ chức các hoạt động linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo, hấp dẫn có tác dụng thiết thực nhằm giáo dục đạo đức học sinh như :  các hoạt động văn hoá văn nghệ, các trò chơi dân gian, tìm hiểu truyền thống lịch sử của địa phương; …

 1. Các yêu cầu của Lễ khai giảng:

– Đảm bảo quang cảnh trong và ngoài nhà trường sạch sẽ, gọn gàng. Cán bộ, giáo viên và học sinh trang phục chỉnh tề, nghiêm túc.

– Phần “Lễ” phải nghiêm trang, đúng nghi thức.

– Các khẩu hiệu treo trong ngày khai giảng:

Câu 1: “CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2015-2016”

            Câu 2:“MỖI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

 1. Phân công khai giảng năm học mới

–  Dẫn chương trình khai giảng năm học mới: Đ/c Liêm ( CTCĐ).

– Phông tuýp chữ: GVCN – Đ/c Chang).

– Văn nghệ:  Đội VN trường, ( Đ/c Nhung – TPTĐ).

– Âm thanh, ánh sáng: ( Đ/c Vũ, Liêm).

– Lễ tân: Ban nữ công.

– Hướng dẫn học sinh lớp 5 viết bài phát biểu ( GVCN lớp 5 A).

– Trang hoàng hoa phục vụ lễ, chuẩn bị chương trình VN chào Mừng ( GV trẻ)

 1. Ngày 05/09/2015:

6h30’: Cán bộ, GV và học sinh tập trung, ổn định nền nếp (GVCN ).

7h00’: Đón tiếp lãnh đạo, đại biểu về dự lễ khai giảng.

7h30’: Văn nghệ và lễ khai giảng năm học mới.

8h45’: Phần hội ( Liên đội, GVCN).

* Nhận được kế hoạch này yêu cầu các bộ phận, cá nhân liên quan  triển khai thực hiện nghiêm túc và chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới đạt kết quả cao nhất./.

 

Nơi nhận:       – Phòng GD&ĐT: để báo cáo;             – UBND Xã: để báo cáo;- Website Trường;- Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG    

 Lường Thị Hà

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNGTRƯỜNG TH NGUYÊN PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01 /KH-THNP  Nguyên Phúc, ngày 28 tháng 8 năm 2015 

 

KẾ HOẠCH

V/v Khai giảng năm học 2015 – 2016.

 

Căn cứ công văn Số:  Số: 186/CV-GD&ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD&ĐT về việc Khai giảng năm học 2015-2016;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, Trường TH Nguyên Phúc thông báo  kế hoạch khai giảng năm học 2015 – 2016 như sau:

 

 1. Ngày 03/09/2014:

+ GVCN phân công học sinh tổng vệ sinh trong phòng học: lau bàn ghế, quyét màn nhện.

+ GVCN phân công học sinh chăm sóc bồn hoa, tưới cây thường xuyên mà lớp mình phụ trách.

 1. Ngày 04/09/2014: 16h00’ học sinh toàn trường tập trung khai giảng thử. ( TPT, GVCN).
 2. Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016
 3. Mục đích yêu cầu:

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới, đồng thời thu hút được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội.

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để Lễ khai giảng diễn ra với nghi lễ trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của học sinh và thầy giáo, cô giáo.

 1. Nội dung Lễ khai giảng gồm phần “Lễ” và phần “Hội” như sau:

–  Phần “Lễ khai giảng”: (dưới 60 phút) với các nghi lễ trang trọng và các bước sau :

 1. Nội dung Lễ Khai giảng năm học gồm phần “Lễ” và phần “Hội”.

Phần “Lễ” chú trọng tổ chức các nghi thức như:

– Đón học sinh đầu cấp;

– Chào cờ, hát Quốc ca;

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

– Đọc thư của Chủ tịch nước;

– Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học (ngắn gọn) và đánh trống khai trường;

– Giáo viên, học sinh phát biểu.

Phần “Hội” tổ chức các hoạt động tập thể (văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian…).

 

Nhằm tạo không khí rộn ràng, vui tươi cho học sinh bước vào năm học mới, tuỳ điều kiện thực tế của từng trường, phối hợp với Đoàn THCS HCM, Đội TNTP HCM tổ chức các hoạt động linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo, hấp dẫn có tác dụng thiết thực nhằm giáo dục đạo đức học sinh như :  các hoạt động văn hoá văn nghệ, các trò chơi dân gian, tìm hiểu truyền thống lịch sử của địa phương; …

 1. Các yêu cầu của Lễ khai giảng:

– Đảm bảo quang cảnh trong và ngoài nhà trường sạch sẽ, gọn gàng. Cán bộ, giáo viên và học sinh trang phục chỉnh tề, nghiêm túc.

– Phần “Lễ” phải nghiêm trang, đúng nghi thức.

– Các khẩu hiệu treo trong ngày khai giảng:

Câu 1: “CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2015-2016”

            Câu 2:“MỖI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

 1. Phân công khai giảng năm học mới

–  Dẫn chương trình khai giảng năm học mới: Đ/c Liêm ( CTCĐ).

– Phông tuýp chữ: GVCN – Đ/c Chang).

– Văn nghệ:  Đội VN trường, ( Đ/c Nhung – TPTĐ).

– Âm thanh, ánh sáng: ( Đ/c Vũ, Liêm).

– Lễ tân: Ban nữ công.

– Hướng dẫn học sinh lớp 5 viết bài phát biểu ( GVCN lớp 5 A).

– Trang hoàng hoa phục vụ lễ, chuẩn bị chương trình VN chào Mừng ( GV trẻ)

 1. Ngày 05/09/2015:

6h30’: Cán bộ, GV và học sinh tập trung, ổn định nền nếp (GVCN ).

7h00’: Đón tiếp lãnh đạo, đại biểu về dự lễ khai giảng.

7h30’: Văn nghệ và lễ khai giảng năm học mới.

8h45’: Phần hội ( Liên đội, GVCN).

* Nhận được kế hoạch này yêu cầu các bộ phận, cá nhân liên quan  triển khai thực hiện nghiêm túc và chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới đạt kết quả cao nhất./.

 

Nơi nhận:       – Phòng GD&ĐT: để báo cáo;             – UBND Xã: để báo cáo;- Website Trường;- Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG    

 Lường Thị Hà