KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NHÂN RỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI

Tháng Chín 8, 2015 4:08 chiều

ke hoach to chuc chuyen de vnen

PHÒNG GD & ĐT BẠCH THÔNGTRƯỜNG TH NGUYÊN PHÚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
         Nguyên Phúc , ngày  3 tháng 9  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

Thực hiện theo công văn Số: 194/CV-PGDĐT của Phòng giáo dục và đào tạo     huyện  Bạch Thông  về việc triển khai nhân rộng một số nội dung theo “Mô hình trường học mới tại Việt Nam”.

Căn cứ vào kế hoạch của trường TH Nguyên Phúc, Bộ phận chuyên môn xây dựng  kế hoạch tổ chức chuyên đề:  triển khai  một số nội dung theo “Mô hình trường học mới tại Việt Nam” đã được tập huấn cấp tình như sau:

  1. Mục tiêu:

– Giáo viên:  sau lớp tập huấn, cán bộ, giáo viên nắm vững hơn về phương  pháp tổ

chức dạy học. quản lý lớp học theo Mô hình VNEN. Nhiệm vụ và kỹ năng của

GV trên lớp.

–  Học sinh: thành lập được Hội đồng tự quản và Hội đồng tự quản  hoạt động có hiệu quả

 nhằm giúp các thầy cô giáo việc tự quản trong các giờ học và mọi hoạt động.

  1. Nội dung tập huấn.

– Thực hành các kĩ thuật cơ bản về phương pháp tổ chức quản lý lớp học theo Mô hình; Giúp học sinh biết cách tự học (theo cá nhân, căp đôi, nhóm, lớp);

– Nhiệm vụ và kỹ năng của giáo viên trên lớp;

– Thành lập Hội đồng tự quản và các công việc của Hội đồng tự quản.

III. Phương pháp:

Đ/C BCV được tập huấn cấp tỉnh sẽ Tập huán  lại cho GV toàn trường.

GV Xem băng hình, thảo luận  cá nhân, cặp, nhóm. Chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi với nhau, thực hành theo nhóm về cách trang trí lớp học, thành lập hội đồng tự quản, …

IV, Địa điểm và thời gian thực hiện

  1. Địa điểm: tại trường TH Nguyên Phúc.
  2. Thời gian: Dự kiến tuần 2, tuần 3  tháng 9 năm 2015.
  3. Phân công nhiệm vụ:

– Đ/c Hà Thị Hạnh –  phó Hiệu trưởng: triển khai toàn bộ nội dung được tập huấn.

– Đ/c  Nguyễn Thị Hường – Tổ trưởng  chuyên môn:  trợ giảng.

– Đ/C Lý Đức Liêm –  Giáo viên:phụ trách thiết bị phục vụ chơ lớp tập huấn,

Chuẩn bị lắp đặt  máy chiếu, đèn chiếu, loa máy tính, …

– Đ/C Hoàng Thị Chang + Dương văn Vũ – văn thư : phụ trách hội trường, nước

uống, văn phòng phẩm, …

­     VI. Thành phần tham dự:  BGH, cán bộ, giáo viên toàn trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai một số nội dung theo “Mô hình trường học mới tại Việt Nam” của bộ phận chuyên môn.  Kính mong  lãnh đạo trường phê duyệt kế hoạch và giáo viên  trong trường tham dự đầy đủ góp ý để chuyên đề tổ chức thành công và đưa vào sử dụng hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục  năm học 2015 – 2016.

 

Nơi nhận:– Phòng Giáo dục & Đào tao  (B/c);- Tổ chuyên môn

– Lưu: VT.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                                                    

 

Hà Thị Hạnh

 

 

 

 

                      

                         Ý KIẾN PHÊ  DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

            PHÒNG GD&ĐT BẠCH THÔNG    TRƯỜNG TH  NGUYÊN PHÚC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI

Thời gian : chiều ngày 10, 11, 17,18/ 9/2015

 

 

Thời gian Tên hoạt động Nội dung tập huấn Đối tượng tập huấn Người thực hiện
10/9/2015( Chiều) Giới thiệu về mô hình trường học mới VNEN – Khai mạc, ổn định tổ chức lớp.- Mục tiêu tập huấn.- Nội dung tập huấn:

+  Giới thiệu qua về  mô hình trường học mới VNEN

+ Tổ chức lớp học

+ Sơ đồ quy trình thành lập hội đồng tự quản.

+ Nhóm học tập

+ CSVC và không gian lớp học

Ban giám hiệuGiáo viên cơ bảnCán bộ, Giáo viên bộ môn

 

 

 

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hường

Lý Đức Liêm

11/9/2015( Chiều) – Cách thành lập Hội đồng tự quản- Trang trí lớp + Xem băng, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến+ Chia nhóm, thực hành trang trí lớp, trình bày, chia sẻ kinh nghiệm, Ban giám hiệuGiáo viên cơ bản

Cán bộ, Giáo viên bộ môn

 

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hường

Lý Đức Liêm

17/9/2015( Chiều)  

Dự giờ

– Dự giờ, xem băng hình về tiết dạy: chú trọng hình thức dạy học qua hoạt động nhóm, nhiệm vụ và kỹ năng của Gv trên lớp- Thảo luận Ban giám hiệuGiáo viên cơ bản

Cán bộ, Giáo viên bộ môn

 

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hường

Lý Đức Liêm

 

 

18/9/2015

( Chiều)

 

Dự giờ đổi mới sinh hoạt chuyên môn

– Dự giờ đổi mới sinh hoạt chuyên môn qua băng hình

– Thảo luận

– Tổng kết, rút kinh nghiệm

Ban giám hiệuGiáo viên cơ bản

Cán bộ, Giáo viên bộ môn

 

Hà Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hường

Lý Đức Liêm

 

 

 

 

Nơi nhận:– Phòng Giáo dục & Đào tao  (B/c);- Tổ chuyên môn

– Lưu: VT.

              Nguyên Phúc , ngày  3 tháng 9  năm 2015NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH                                                                                   

 

 

Hà Thị Hạnh