Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYÊN PHÚC, HUYỆN BẠCH THÔNG, THÀNH PHỐ BẮC KẠN

ĐỊA CHỈ: THÔN QUĂN- XÃ NGUYÊN PHÚC- HUYỆN BẠCH THÔNG, THÀNH PHỐ BẮC KẠN

ĐT: 02813850209